Dees werkte jarenlang Dees werkte jarenlang als docent bij jeugdtheaterschool Grote Broer en kunstencentrum De Lindenberg in Nijmegen. Ook geeft zij les op de lerarenopleiding van de Fontys hogeschool in Tilburg.

Zij regisseerde al vele amateur/semiprofessionele groepen. Dees heeft het vermogen om de acteur te laten groeien in zijn spel. Hierbij kijkt ze altijd naar wat de acteur zelf inbrengt; dit binnen een sfeer van gezamenlijkheid en (spel)plezier. Zo maakt zij persoonlijke voorstellingen die licht en grappig van toon zijn met altijd wel ergens een muzikaal element. Afgelopen jaren regisseerde zij een aantal grote musicals bij musical vereniging MUZE.

En werkt ze actief als trainer/docent bij improvisatietheatergroepen. Zelf speelt ze bij improvisatietheatergroep PIT.